BRM 200

Pretenzijų atsisakymas

Pažymėdamas(-a) varnelę prie „Perskaičiau ir sutinku su Pretenzijų atsisakymo sąlygomis”, patvirtinu, kad įdėmiai perskaičiau visas Pretenzijų atsisakymo sąlygomas, supratau jų turinį, be jokių išlygų sutinku su visomis jame išdėstytomis sąlygomis ir įsipareigoju jų laikytis

Aš, Registruojuosi į brevetą BRM 200, kuris vyks 2023-09-23.

Taip pat sutinku:

 

BRM 200

LIABILITY STATEMENT

Registering to the BRM 200 km, start of which is on 2023-09-23.

By checking the box below I confirm: