Taisyklės

 • Tik Audax Club Parisien (ACP) turi autorines teises į šiuos renginius. ACP registruoja visus brevetus. Kiekvienam brevetui suteikiamas unikalus numeris. ACP registruoja brevetus nuo 1921m.
 • Brevetuose gali dalyvauti visi dviračių mėgėjai, jie turi būti apsidraudę civilinės atsakomybės prieš kitus asmenis draudimu.
 • Važiuoti galima bet kokia dvirate ar trirate tranporto priemone, varoma vieno žmogaus jėgos.
 • Dalyviai turi užsiregistruoti renginiui, sumokėti organizatorių nurodytą dalyvio mokestį ir pasirašyti atsakomybės atsisakymą.
 • Renginio metu kiekvienas dalyvis privalo laikytis kelių eismo taisyklių. ACP ir ACP atstovybė neprisiima jokios atsakomybės dėl nelaimingų atsitikimų per renginius.
 • Važiuojant naktį transporto priemonė turi turėti pritvirtintus žibintus priekyje ir gale. Žibintai turi degti visada (rekomenduojama turėti atsarginius žibintus, atsargines lemputes/baterijas turėti privaloma). Gale bent vienas žibintas turi degti pastoviai (ne mirksėti). Būtina dėvėti šalmą. Neatitinkant šiems reikalavimams, dalyviui nebus leidžiama startuoti važiavime.  Žibintai turi būti įjungti nuo saulėlydžio iki aušros ir bet kuriuo kitu metu, kai yra prastos matomumo sąlygos (lietus, rūkas ir tt). Kiekvienas dalyvis, nepriklausomai nuo to, ar jis važiuoja grupėje ar vienas, privalo visiškai laikytis šio reikalavimo. Kiekvienas turi naudoti savo žibintus.  Visi dalyviai turi dėvėti šviesą atspindinčią liemenę ar diržą arba kokį kitą šviesą atspindinčią medžiagą. Nesilaikant šių taisyklių dalyvis bus diskvalifikuojamas.
 • Kiekvienas dalyvis privalo būti savarankiškas. Kelyje negalima naudotis lydinčio automobilio ar kita pagalba. Palaikymas ir pagalba galima tik laiko kontrolės postuose. Nesilaikant šios taisyklės dalyvis bus diskvalifikuojamas. Važiuojant galima formuoti grupes, tik neturėtų būti grupės lyderio ar vedlio.
 • Starte dalyviai gaus dalyvio kortelę (Brevet Card) su maršruto informacija ir laiko kontrolės postų išdėstymu. Jei dalyvis nukrypsta nuo maršruto, turi grįžti į atgal į tą vietą ir važiuoti toliau – negalima trumpinti maršruto. Dalyviai turi sustoti laiko kontrolės poste ir atsižymėti dalyvio kortelėje. Organizatoriai gali įtraukti nenumatytus laiko kontrolės postus. Organizatoriai turi naudoti Audax Club Parisien dalyvio korteles arba korteles patvirtintas ACP.
 • Jei dalyvio kortelėje trūksta laiko kontrolės antspaudų, atvykimo laikų arba dalyvio kortelė pamesta (nepriklausomai kaip toli dalyvis nuvažiavo), dalyvis diskvalifikuojamas. Kiekvienas dalyvis atsakingas už savo dalyvio kortelės tvarkingą užpildymą.
 • Laiko limitai (valandos ir minutės): 13:30-200km, 20:00-300km, 27:00-400km, 40:00-600km 75:00-1000km.
 • Dalyvis privalo atvykti į laiko kontrolės postus tarp jo atidarymo ir uždarymo (laiko kontrolės postų atidarymo ir uždarymo laikai nurodomi dalyvio kortelėje), dalyvis gali vėluoti tik dėl avarijos kelyje, kelio uždarymo ar suteikimo pagalbos nelaimingo atsitikimo metu ar kitų nenumatytų atvejų. Sugędęs dviratis ir nuovargis nėra nenumatytas atvejis ir negali būti priežastis vėluoti.
 • Bet koks sukčiavimas ar sąmoningas šių taisyklių pažeidimas gali būti priežastis pašalinti dalyvį iš ACP renginių.
 • Finiše dalyviai turi pasirašyti dalyvio kortelėje ir grąžinti ją organizatoriams. Dalyvio kortelė bus grąžinta dalyviui kai kortelė bus patikrinta ir jai bus suteiktas breveto numeris. Brevetas nėra varžybos, nėra dalyvių kvalifikacijų. Kiekvieno breveto atminimo medalius galima nusipirkti atskirai. Tai dalyvis turi pažymėti dalyvio kortelėje atiduodant organizatoriams ir sumokant už medalį finiše. Jei medalis užsakomas registracijos į brevetą metu, nebaigus breveto, mokestis nėra grąžinamas.
 • Medaliai pažymi sėkmingą breveto įvykdymą, medaliai būna tokie: bronzinis už 200km, sidabro mišinio už 300km, “vermilion” už 400km, aukso už 600km ir sidabro už 1000km. Medalių dizainas keičiamas po kiekvieno PBP. Medalių kainą nustato organizatoriai. Super Randonneur: šį titulą gauna bet kuris dviratininkas, kuris įvykdo brevetų seriją (200, 300, 400 ir 600km) tais pačiais metais. Super Randonneur taip pat gali įsigyti medalį. Tam reikia pateikti brevetus patvirtinančius dokumentus ir  sumokėti mokestį.
 • Dalyvaudami brevete dalyviai sutinka skelbti savo tapatybę ir breveto laikus organizatorių paskelbtuose rezultatuose. Jų tapatybė niekada negali būti naudojama komerciniais tikslais tikslais arba būti perduoti trečiajam tikslui.
 • Registruotas renginio dalyvis sutinka su taisykle: bet koks ginčas susijęs su brevetu ar jo organizacija turi būti pateiktas raštu organizatoriams per 48 valandas po renginio finišo. Organizatoriai peržiūrės pateiktą užklausą ir perduos “Commission des Randonneurs” ACP atstovybei galutiniam sprendimui.
 • Visų klausimų ir ginčų galutinis sprendėjas yra Audax Club Parisien (ACP)